Csodavilág


Csodavilágnevet viseli az a program, mely az óvodából iskolába lépő gyermekeknek nyújt segítséget az újdonságokkal, változásokkal teli tanévkezdés időszakában.
2006. szeptemberétől olyan iskolakezdést valósítunk meg, mely élményközpontú, segíti a kapcsolatteremtést, a tájékozódást és kereteiben illeszkedik az óvodai légkörhöz. A meglévő "beszoktató" időszak elejére kidolgoztunk egy kéthetes érzelemgazdag programot, mellyel a környezetváltást, egymás megismerését, az iskolai élethez való alkalmazkodást szeretnénk megkönnyíteni. Ebben nagy hangsúlyt kap a művészetek nyújtotta élményszerzés, az elsősök közös tevékenykedése a nagyobbakkal. Továbbá az óvodákkal és a szülői házzal való szorosabb kapcsolattartással is segítjük az iskolába lépő gyermekek beilleszkedését.
Tantestületünk az óvodából iskolába való átmenet segítése témakörben sokoldalú továbbképzésen vett részt. Az előadásokat követően felmerült ötleteiket, javaslataikat kolléganőink egybefoglalták, kidolgozták, s ennek folyamán segítette munkánkat Nagy Jenőné, a Tessedik Sámuel Főiskola adjunktusa. A program felkeltette az Oktatási Minisztérium érdeklődését, biztatják az iskolát a megvalósításra.

A csodavilág programról írták:

A programmal kapcsolatos publikációk:

A programmal kapcsolatos fotók: