Nevelőtestületi dicséret


- galéria -

Nevelőtestületi dicséretet kaphatnak azok a 8. osztályos tanulók, akik példamutató közösségi és tanulmányi munkájukkal öregbítik iskolánk hírnevét.
A nevelőtestület határozata szerint ezt a kiemelkedő elismerést 2006-tól olyan 4. évfolyamos tanulói is megkaphatja, aki az alsó tagozat négy éve alatt a többiek számára mintául szolgáló viselkedésével, tanulmányi munkájával, közösségi érzületével kiérdemli azt.

Díjazott tanulóink: