Diákönkormányzat


Az iskolai Diákönkormányzat az 1995-96-os tanévben alakult meg.
Nagy szükség volt egy olyan szervezet létrejöttére, amely biztosítja a diákok érdekképviseletét, jogaik gyakorlását. A közoktatási törvény szerint ez a szervezet javaslatot tehet az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, és egyetértési jogot gyakorol többek között a Házirend diákokat érintő ügyeiben. A DÖK élén iskolai diákbizottság áll, amelyben minden osztály egy tanulóval képviselteti magát. A DÖK munkáját pedagógus segíti. A havonkénti összejöveteleken az iskolai diákbizottság a segítő nevelővel együtt értékeli az előző időszak munkáját, és megbeszéli az elkövetkező hetek feladatait.
Minden tanév szeptemberében az osztályok és a tantestület javaslatai alapján ez a diákcsoport dolgozza ki a DÖK éves munkatervét. Ennek összeállításakor fontos szempont iskolánk hagyományainak megőrzése és olyan programok kidolgozása, amelyek a tanulók értékes, hasznos és kellemes tanórán kívüli elfoglaltságait szolgálják.
Szeptemberben szorgos diákok díszítik nevelőikkel együtt második otthonunk termeit, folyosóit. A 2003-04-es tanévtől szeptember 29-én, Mihály napján rendezzük a Vörösmarty napot, amely mindig nagy siker a tanulóifjúság körében. Nem is csoda, hiszen rengeteg érdekes program várja a diákokat. Többek között kirakodóvásár, játszóház, műveltségi- és sportvetélkedők, bemutatók.
Minden második hónap utolsó péntek délutánján játszóházba hívunk kicsiket és nagyokat. Ennek létrehozói az alsó tagozaton tanító nevelők, akik lelkesen, változatos, érdekes programokkal várják a gyerekeket. Ezeken a délutánokon érdekes kézműves foglalkozások és sportolási lehetőségek közül választhatnak az érdeklődők. Különböző ünnepekhez, valamint az évszakokhoz kapcsolódóan készíthetnek a gyerekek ajándékokat és egyéb tárgyakat. Fűzhetnek, fonhatnak, ragaszthatnak, nyírhatnak, hajtogathatnak, festhetnek, rajzolhatnak, süthetnek, sőt csereberélhetnek is.
Ősszel és tavasszal papírgyűjtést szervezünk. Nagyon fontos, hogy a tanulók minél korábban megértsék a hulladékok újrafelhasználásának fontosságát.
A novemberi egészségvédelmi hónap keretében egészségvédelmi vetélkedőt rendezünk az alsó és felső tagozatosok számára.
December elején tartjuk diákközgyűlésünket, amelyen a tanulók meghallgatják a DÖK beszámolóját az előző időszakban végzett munkáról, valamint kérdéseket, kéréseket intézhetnek a DÖK és az iskola vezetőségéhez. Decemberben a kicsik és a nagyok várják a Mikulást otthon és az iskolában is. Iskolánkba is megérkezik, akit dallal, verssel köszöntenek az osztályok. A felsősök számára Mikulás-discot tartunk, amelyen ajándékcsomagokat nyerhetnek a résztvevők. A téli szünet előtt az osztályok karácsonyi műsorral köszöntik szüleiket. Mindig nagy sikert arat az ének tagozat és a színjátszó szakkör közös karácsonyi műsora.
Februárban az alsósok és a felsősök farsangi mulatsággal búcsúztatják a telet. Az alsó tagozatosok és nevelőik jelmezes felvonulással, vidám műsorokkal, vetélkedőkkel, zenével, tánccal ünnepelnek. A felsősöknek jelmezversenyt rendezünk, a szerepelni vágyók pedig Ki mit tud?-on mutathatják be produkciójukat. A mulatságot bemutatók, disco, büfé és tombolahúzás színesítik.
A májusi Madarak és fák napja sok-sok éve nagy izgalommal várt esemény iskolánkban. Sokan rajzokkal, irodalmi alkotásokkal készülnek erre az eseményre. A gyerekek elméleti és gyakorlati versenyeken, előadásokon vehetnek részt, a kiállításokon madarakban, növényekben gyönyörködhetnek. Vásárolhatnak, elhozhatják a kutyájukat a kutyaszépségversenyre, nyerhetnek tombolán is. Ezen a napon kerül a frissen választott Mézkirálynő fejére a korona. Örülünk, hogy városunk és megyénk más iskoláiból egyre többen látogatnak el hozzánk, hogy megnézzék kiállításainkat, meghallgassák az előadásokat, részt vegyenek a különböző versenyeken.
Májusban diákjaink műsorral köszöntik édesanyjukat, nagymamájukat, és az ének tagozatosok évzáró koncertje évről évre teltházas siker. Május végén, június elején az osztályok útra kelnek, hogy egy- vagy többnapos kirándulásokon felfedezzék hazánk szép tájait, megismerkedjenek nevezetességeivel.
Az iskolai év utolsó hete vidáman telik. A Diákönkormányzat napján a tanulók - ha az időjárás engedi - szabadtéri programokon vesznek részt. Vetélkedők, versenyek, bemutatók várják a gyerekeket, akik felszabadultan szórakozhatnak, hiszen vége a tanításnak.
Az iskolai év utolsó napja a ballagó nyolcadikosoké. Végzős diákjaink jelmezes felvonulással, vidám műsorokkal, tréfás tanár-diák vetélkedőkkel köszönnek el iskolájuktól a ballagás előtti napon.
A Diákönkormányzat vezetése és iskolánk tantestülete fontosnak tartja e szervezet eredményes működését. Öröm számunkra az, ha a diákok jól érzik magukat az iskolában, hasznosan és kellemesen tölthetik el szabadidejüket. Nagyon jó dolog az is, hogy a tanulók már ebben a korban érvényesíthetik jogaikat, beleszólhatnak az őket érintő döntések meghozatalába, gyakorolhatják a demokráciát. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy felnőve felelősségteljes döntéseket hozó és jogaikat kulturáltan kinyilvánító állampolgárok lehessenek.

vargáné Gyömrei Anita
a DÖK munkáját segítő tanár