Referenciák


   Referenciák | Jó gyakorlatok

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény.
Az előminősítési eljárás során már támogató határozati javaslattal bíró Vörösmarty Mihály Tagintézmény a TÁMOP-3.1.7-1 1/2 pályázati kiírás révén referencia-intézménnyé kíván válni.

Feltételrendszerünk:

Kompetencia alapú nevelési, oktatási program

"A tudás megosztása nem lehetőség, hanem kötelesség."
A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan alkalmazó intézmény tapasztalatainak, ismereteinek, módszereinek átadása, mindez több éves szakmai, gyakorlati tudás, ismeretszerzés, tapasztalat után. Tanáraink 2006 óta használják a kompetencia alapú oktatási módszereket, kipróbálva minden évfolyamon, minden tanári és tankönyvi segédlettel. Tapasztalatokat szereztünk szövegértés-alkotás, matematika és szociális-életvitel és IKT területeken. Konferenciákat, szakmai napokat szerveztünk és vettünk is részt ilyeneken. Könyvet szerkesztettünk, melyben összefoglaltuk ismereteinket, véleményünket, tapasztalatainkat, s sikereinket is . Ezt szeretnénk megosztani, "közkinccsé" tenni a többi intézmény számára is.

IKT

Az információs és kommunikációs eszközök gyors, robbanásszerű fejlődése és elterjedése új gazdasági és társadalmi formáció kialakulásához vezet. Az információs társadalom: közelebb hozza egymáshoz a városi és a falusi közösségeke. Soha nem látott mértékű tudásmegosztást eredményez, ugyanakkor hatalmas lehetőséget ad arra, hogy mindenki hozzáférhessen a számára szükséges információhoz, s ezáltal gazdagodjon az élete. A folyamatban lévő átalakulások az élet minden területét, így az oktatást is érintik. S ezt ki kell használni az iskoláknak is. Az informatikai eszközök kezeléséhez szükséges alapvető kompetenciák elsajátítását mindenki számára egyformán lehetővé kell tenni, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket az intézmények alsó szintjein is meg kell teremteni. Mi kezdetektől erre törekedtünk, ezt a célt tűztük ki magunk elé. A tárgyi feltételeink bővülése, az információs és kommunikációs technológia eszközeinek elterjedése óráinkon gazdagította a pedagógiai módszertani kultúránkat is. Ebben segít az évtizedes múlttal rendelkező informatikai, és emelt szintű informatikai oktatásunk. Ezeket a tapasztalatainkat osztjuk meg másokkal is.
Tovább...