Tagozataink


   Ének-zene tagozat | Számítástechnika tagozat

Korunk egyik leglátványosabban és leggyorsabban fejlődő tudományterülete az informatika. Hétköznapi életünkben is egyre nagyobb teret kap az információ megszerzése, feldolgozása, tárolása, továbbítása. A felsorolt tevékenységeket számos technikai berendezéssel, tárggyal (pl. könyvek) megvalósíthatjuk. Számunkra is elérhető eszköz lett a számítógép, mely a Neumann elveknek megfelelően univerzális feladatmegoldó lehetőségével a legszélesebb körben használt információkezelő berendezéssé vált. Ennek visszatükröződése a NAT-ban új műveltségterületként, a Kerettantervben új tantárgyként megjelenő informatika, s annak része: a számítástechnika.
Iskolánkban - mint a magyar közoktatás iskoláinak zömében - az 1980-as években kezdődött meg a számítástechnika megismerése. A ma már mosolyogtatóan kis tudású ZX-81, PRIMO, ENTERPRISE, COMMODORE gépeket központi forrásokból, a város üzemeinek felajánlásával, illetve saját erőből szereztük be. A heterogén géppark, a hiányzó tantervi feltételek és a kiforratlan oktatásmódszertan következtében a tanítás így is nem mindennapi feladat elé állította a szakköri keretek között dolgozó pedagógust. Az érdeklődő tanulók heti 2, délután tartott órában sokszor a maguk által hozott hardver eszközök (lemezmeghajtó, stb.) segítségével ismerkedtek a gépek használatával. Mivel ezek az eszközök beépített lehetőségként a BASIC programnyelvet kínálták a felhasználóknak, így kézenfekvő volt a programozás tanítása.
Az 1990/91-es tanévben került először a technika tantárgyba - mint korrekciós tananyag - a számítástechnika. Az osztályok tanulóit néhány óra keretéig - érdeklődés szerint válogatva - vagy közlekedésgépészeti, vagy háztartástechnikai, vagy számítástechnikai ismeretekre tanítottuk. Még ebben a tanévben megindult a megyében megtalálható kísérleti tanítások felkutatása. Ennek során találkoztunk Schneider Ferenccel, aki a békéscsabai Belvárosi Iskolában dolgozott saját fejlesztésű kísérleti tanterve alapján.
1991/92. tanévben már a földszinten kialakított számítástechnika teremben 9 db IBM PC kompatibilis gépen folyik a felhasználói ismeretek tanítása. A technika tantárgyban alkalmazott modul tanmenet segítségével az óraszám felében került sor az Orosz László által írt tanterv és tanmenet alkalmazására.
Gyerekeinknek most már nem a programozás tanítása, hanem a gép használatának és a számítógépen futtatott alkalmazások lehetőségeinek megtanítása lett a cél.
1992-ben kezdte meg tanulmányait a számítástechnika tagozatos gyerekek első osztálya. Ők már befejezték általános iskolai tanulmányaikat, az alattuk lévő évfolyamban minden b-s osztály emelt óraszámban számítástechnikát tanul. A szükséges tantervet a gyulai APC Stúdió tagozatos tanítási rendszere adta, melyet követő iskolaként vettünk át. Így az 1-2. osztályban heti 1-1, a 3. osztálytól kezdve heti 2-2 órában - osztályzattal értékelten - foglalkoznak a gyerekek a számítástechnikával. A Kerettanterv bevezetése után az APC Stúdió által Alkalmazási engedélyre benyújtott és az iskolánk által kért Indítási engedély kérelem alapján folyik az emelt szintű számítástechnika tanítás. A tanulók országos versenyen elért helyezései is bizonyítják: lehetőségük van a ma korszerű ismeretek megtanulására.
Az időközben megalakult „ Az Iskola Tanulóiért Alapítvány” egy másik gépteremmel járult hozzá a tanítás eszközhátterének biztosításához. Épületünk felújítása után egy harmadik gépterem is a tanulók oktatását szolgálja.
Az 1994-ben módosított tanterv 1997-ben újabb változáson ment keresztül: a Windows program kezelését már 5. osztálytól tanulják a gyerekek, hogy ezzel a más tantárgyakban használható programokat is önállóan tudják kezelni.
A tervek között szerepel szélesebb körben használni a számítógépeket: pl. más tantárgyak oktatásához alkalmazni. A folyamatos korszerűsítés jegyében sok a tennivaló, pl. a géppark folyamatos fejlesztése mellett a gépek használatának széles körű elterjedése is vágyaink között található.
Az emelt szinten oktatott számítástechnika osztályok vonzzák a fiatalokat. A számítógépes oktatás megismerteti a tanulókkal a korszerű technika lehetőségeit - korlátait is, fejleszti a problémamegoldó képességet, az olvasástechnikát, önálló ismeretszerzésre, fegyelmezett munkára nevel, fejleszti a vállalkozói szemléletmódot és a változásokhoz igazodni tudó személyiséget.